Υποβολή 1ης σειράς ασκήσεων

Εδώ ανεβάζετε την 1η σειρά. Προθεσμία υποβολής 5/4.