Υποβολή αναφοράς και παρουσίασης project

Εδώ υποβάλλετε την παρουσίαση και την αναφορά (report) της εργασίας σας. 

Προθεσμία υποβολής: 7/6, 23:59.