Διόρθωση για τη 2η σειρά ασκήσεων

 
Picture of Παναγιώτης Γροντάς
Διόρθωση για τη 2η σειρά ασκήσεων
by Παναγιώτης Γροντάς - Wednesday, 30 November 2022, 6:34 PM
 

Καλησπέρα σε όλους,

στην 2η σειρά ασκήσεων στην άσκηση 10 στο ερώτημα 2 υπήρχε ένα τυπογραφικό λάθος. Επαναδιατυπώνουμε εδώ το συγκεκριμένο ερώτημα διορθωμένο (με έντονα είναι η διόρθωση):

Έστω μια συσκευή που κρυπτογραφεί ένα μήνυμα με τον παραπάνω τρόπο την οποία και χρησιμο-
ποιούμε για την κρυπτογράφηση μηνυμάτων της επιλογής μας. Αν 0 είναι το μήνυμα που αποτε-
λείται μόνο από μηδενικά, μπορούμε να κατασκευάσουμε έναν πίνακα που περιέχει την αποκρυ-
πτογράφηση
 κατά DES του 0 με τα 2^56 κλειδιά. Στη συνέχεια χρησιμοποιώντας μια επίθεση CPA
μπορούμε να κατασκευάσουμε ένα δεύτερο πίνακα με τις κρυπτογραφήσεις από την συσκευή μας
για κάθε στοιχείο του πρώτου πίνακα. Με βάση τους παραπάνω πίνακες μπορούν να βρεθούν τα
k_1, k_2 που χρησιμοποιεί η συσκευή. Περιγράψτε πώς.

Έχουν ενημερωθεί και τα σχετικά αρχεία στην ενότητα Σειρές Ασκήσεων.

Επιπλέον, δίνεται παράταση 1 εβδομάδας για την υποβολή της συγκεκριμένης σειράς και συγκεκριμένα μέχρι 10.12.2022 23:59.

Ευχαριστούμε τον Νίκο Γαλανόπουλο για τον εντοπισμό του.

Εκ μέρους των διδασκόντων,

Παναγιώτης Γροντάς

ΥΓ: Συγγνώμη αν κάποιοι το έχετε λάβει πολλές φορές, αλλά μάλλον υπήρξε κάποιο πρόβλημα με τις ανακοινώσεις του moodle.