Διδάσκοντες
  Πρόσθετες διαλέξεις για μεταπτυχιακούς:
Βοηθοί Διδασκαλίας
Βοηθοί Εργαστηρίου και Γραπτών Ασκήσεων
 • Κωνσταντίνος Αμεράνης
 • Ευαγγελία Γεργατσούλη
 • Νίκος Ζαρίφης
 • Βασίλης Κοντονής
 • Παναγιώτης Κωστοπαναγιώτης
 • Ανδρέας Ματζόρι
 • Αλέξανδρος Τσιγώνιας
Διαλέξεις
 • κάθε Δευτέρα 15:00-17:00 (Αμφιθέατρο 1, νέο κτήριο Ηλεκτρολόγων)
 • κάθε Πέμπτη 17:00-19:00 (Αμφιθέατρο 1, νέο κτήριο Ηλεκτρολόγων)
Ώρες Γραφείου
 • κάθε Δευτέρα 14:00-15:00 στο εργαστήριο 1.1.3 (CoReLab) ή στο γρ. 1.1.10 του κτηρίου Ηλεκτρολόγων.
 • κάθε Πέμπτη 16:00-17:00 στο εργαστήριο 1.1.3 (CoReLab) ή στο γρ. 1.1.10 του κτηρίου Ηλεκτρολόγων.

Χειμερινό Εξάμηνο 2017-2018

Διδάσκοντες:

Βοηθοί Διδασκαλίας:


 • Σύνολα και πράξεις συνόλων.

 • Αριθμήσιμα και μη αριθμήσιμα σύνολα, αρχή της διαγωνιοποίησης, μη υπολογισιμότητα, παράδοξο του Russell.

 • Σχέσεις και συναρτήσεις. Διμελείς σχέσεις, ιδιότητες διμελών σχέσεων, σχέσεις ισοδυναμίας, σχέσεις μερικής και ολικής διάταξης, κλειστότητες σχέσεων.

 • Στοιχεία προτασιακής και κατηγορηματικής λογικής.

 • Αποδεικτικές διαδικασίες, μαθηματική επαγωγή, αρχή του περιστερώνα.

 • Στοιχεία Θεωρίας Γραφημάτων. Είδη γραφημάτων, βαθμός κορυφής, υπογραφήματα, ισομορφισμός γραφημάτων, κλίκες και ανεξάρτητα σύνολα, χρωματικός αριθμός.

 • Διαδρομή, μονοκονδυλιά, μονοπάτι, απόσταση, συντομότερες διαδρομές, κυκλώματα και ίχνη Euler, χαρακτηρισμός γραφημάτων με κύκλωμα Euler, κύκλοι και μονοπάτια Hamilton, ικανές και αναγκαίες συνθήκες, θεώρημα Dirac.

 • Δέντρα χαρακτηρισμός δέντρων, συνδετικά δέντρα και ιδιότητες, εφαρμογές.

 • Επίπεδα γραφήματα, τύπος του Euler, θεώρημα Kuratowski.

 • Συνδεσιμότητα γραφημάτων, γέφυρες και σύνολα κοπής, σημεία κοπής και διαχωριστές, θεώρημα Menger, δίκτυα και ροές.

 • Αρχή εγκλεισμού-αποκλεισμού.

 • Συνδυαστική απαρίθμηση. Κανόνες γινομένου και αθροίσματος, εφαρμογές αρχής εγκλεισμού-αποκλεισμού, μεταθέσεις και διατάξεις, συνδυασμοί, δυωνυμικοί συντελεστές, τρίγωνο του Pascal, διανομή διακεκριμένων και μη-διακεκριμένων αντικειμένων σε υποδοχές, κατασκευή μεταθέσεων και συνδυασμών, στοιχεία διακριτής πιθανότητας, στοιχεία θεωρίας πληροφορίας.

 • Γεννήτριες Συναρτήσεις. Βασικές ιδιότητες, εφαρμογή στον υπολογισμό αθροισμάτων, εφαρμογή στην επίλυση συνδυαστικών προβλημάτων, εκθετικές Γεννήτριες Συναρτήσεις.

 • Επίλυση γραμμικών αναδρομικών εξισώσεων με σταθερούς συντελεστές. Χαρακτηριστική εξίσωση, ομογενής λύση, ειδική λύση, επίλυση με τη μέθοδο των Γεννητριών Συναρτήσεων.

 • Στοιχεία Θεωρίας Αριθμών. Διαιρετότητα και πρώτοι αριθμοί, αλγόριθμος Ευκλείδη, αριθμητική modulo, γραμμικές ισοτιμίες, Κινέζικο θεώρημα υπολοίπων.

 • Ασυμπτωτικός συμβολισμός και ασυμπτωτική εκτίμηση.

Διδάσκοντες

Βοηθοί Διδασκαλίας

Διαλέξεις

 • Τετάρτη 15:15 – 18:00, Αίθoυσα 009, Νέα Κτήρια ΗΜΜΥΔιδάσκων

Βοηθοί διδασκαλίας

Έναρξη μαθήματος

Το πρώτο μάθημα θα γίνει στις 20/2/2018.

Διαλέξεις

 • Τρίτη 15:00-17:00 Παλιό Κτήριο Ηλεκτρολόγων ΕΜΠ, αίθουσα 1.1.29.
 • Τετάρτη 17:00-19:00 Νέο Κτήριο Ηλεκτρολόγων ΕΜΠ, αίθουσα 009.