Διδάσκοντες


Βοηθός Διδασκαλίας


Χειμερινό Εξάμηνο 2017-2018

Προσφέρεται ως "Θεωρητική Πληροφορική Ι: Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα" στην ΣΗΜΜΥ.

Διδάσκοντες:

Βοηθοί Διδασκαλίας:

Διαλέξεις:

  • Δευτέρα 17:00-20:00 (Παλιά Κτίρια Ηλεκτρολόγων ΕΜΠ, Αίθουσα 1.1.31)
  • Πέμπτη 15:00-17:00 (Παλιά Κτίρια Ηλεκτρολόγων ΕΜΠ, Αίθουσα 1.1.31)