Υποβολή Διαφανειών Παρουσιάσεων

  • Εδώ μπορείτε να υποβάλετε τις διαφάνειες της ερευνητικής παρουσίασης που κάνατε για το μάθημα.
  • Κάθε υποβολή μπορεί να περιλαμβάνει το πολύ 3 αρχεία, συνολικού μεγέθους μέχρι 5ΜΒ.