Παρουσιάσεις 1/7: αλλαγή webex link

 
Φωτογραφία Άρης Παγουρτζής
Παρουσιάσεις 1/7: αλλαγή webex link
από Άρης Παγουρτζής - Thursday, 1 July 2021, 4:18 PM
 

Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό:

https://centralntua.webex.com/meet/pagurzis