Κάντε κλικ στον σύνδεσμο https://centralntua.webex.com/centralntua/ldr.php?RCID=2252bab6820d47849a11b3b66cd96cef για να ανοίξετε τον πόρο.