Διδάσκοντες:

Βοηθοί Διδασκαλίας:

Διαλέξεις:

  • Πέμπτη 16:00-20:00 (Παλιά Κτίρια Ηλεκτρολόγων ΕΜΠ, Αίθουσα 1.1.31)

Διδάσκοντες:

Βοηθοί Διδασκαλίας:

Διαλέξεις:

  • Πέμπτη 19:00-20:00 (Παλιά Κτίρια Ηλεκτρολόγων ΕΜΠ, Αίθουσα 1.1.31)

Διδάσκοντες:

Βοηθοί Διδασκαλίας:

Διαλέξεις:

  • Δευτέρα 17:00-18:30 (Παλιά Κτίρια Ηλεκτρολόγων ΕΜΠ, Αίθουσα 1.1.31)
  • Πέμπτη 15:00-17:00 (Παλιά Κτίρια Ηλεκτρολόγων ΕΜΠ, Αίθουσα 1.1.31)

Έναρξη: Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου 2014

Ώρες Γραφείου:

  • ΤΒΑ