Προσφέρεται ως Υπολογισιμότητα και Πολυπλοκότητα (ΣΕΜΦΕ, ΣΗΜΜΥ)
και ως Μοντέλα Υπολογισμού και Πολυπλοκότητα (ΑΛΜΑ).