Εδώ θα ανακοινώνεται το πλάνο διαλέξεων καθώς και ενδεικτική και πρόσθετη βιβλιογραφία για το Corelab study group για το ακαδ. έτος 2023-2024

Ομάδα μελέτης λογικής.
co-hosted by
Artificial Intelligence & Learning Systems Laboratory
Computation & Reasoning Laboratory
when Thursdays 15.00-17.00
where 1.1.31 (OLD ECE BUILDING)H προύσα ομάδα μελέτης είναι συνέχεια της ομώνυμης περσινής. Ως προς την στόχευση ισχύουν τα ίδια με πέρυσι.

Ακολουθώντας τον υπερσύνδεσμο μπορεί κανείς να δει τι συζητήθηκε πέρυσι.

Ως προς την ύλη που θα καλυφθεί, θα συνεχίσουμε με την επισκόπηση της Java, ως προαπαιτούμενο για την εκμάθηση της πλατφόμας Jade, το οποίο και αποτελεί επόμενο βήμα. Από εκεί και ύστερα θα ξανασχοληθούμε με θεωρία και εμβόλιμα θα κάνουμε case studies υλοποιώντας μικρά πολυπρακτορικά συστηματα στην πλατφόραμα Jade.