Εαρινό εξάμηνο 2021-2022

Περιγραφή

Οι γλώσσες και οι αναπαραστάσεις τους. Γραμματικές, context-sensitive και context-free γραμματικές. Πεπερασμένα αυτόματα και κανονικές γραμματικές. Pushdown Αυτόματα. Μηχανές Turing. Αυτόματα και αναγνώριση γλωσσών. Τυπικές γραμματικές. Εφαρμογές στη σύνταξη των γλωσσών προγραμματισμού. Προβλήματα (αν)αποκρισιμότητας και πολυπλοκότητας. Υπολογισιμότητα: LOOP προγράμματα, WHILE προγράμματα. Προσεγγισιμότητα. Τυχαιότητα. Ω-αυτόματα, αυτόματα δένδρων.


Διδάσκοντες

Διαλέξεις

 • Τετάρτη 15:00-17:00
 • Παρασκευή 15:00-17:00


Τρόπος εξέτασης

Η εξέταση του μαθήματος αποτελείται από δύο μέρη: α) Μέρος Α, ερωτήσεις θεωρίας και είναι με κλειστές σημειώσεις και βιβλία και β) Μέρος Β, ασκήσεις και είναι με ανοιχτές σημειώσεις (επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε τις σημειώσεις σας και βιβλία).


Βιβλιογραφία

 1. Σ. Ζάχος, Σημειώσεις
 2. Σ. Ζάχος, Α. Παγουρτζής, Τα Θεμέλια της Πληροφορικής, εκδόσεις Τσότρας, 2014
 3. Μ. Sipser. Introduction to the Theory of Computation.
 4. J.E. Hopcroft and J.D. Ullman. Introduction to Automata Theory, Languages and Computation.
 5. H. R. Lewis and C. Papadimitriou. Elements of the Theory of Computation, 2nd edition.
 6. D. C. Kozen. Automata and Computability (Undergraduate Texts in Computer Science).
 7. M. Harrison. Introduction to Switching and Automata Theory. McGraw-Hill Book Company, New York (1965).
 8. C. Papadimitriou. Computational Complexity.
 9. S. Arora, B. Barak. Computational Complexity: A modern approach.
 10. E. Grädel, W. Thomas, Th. Wilke. Automata, Logics and Infinite Games.