Τα αναφερόμενα θεωρήματα σελ. 75, 76 είναι το θεώρ. παραμέτρων, θεώρ. S-m-n.