Ανακοινώσεις (Announcements)

1st Quiz

 
Picture of Αντώνης Αντωνόπουλος
1st Quiz
by Αντώνης Αντωνόπουλος - Monday, 6 November 2017, 7:37 PM
 
The first quiz will take place on Monday, November 20th, at 18:00.


Syllabus for the 1st quiz (from Papadimitriou [1]):

  • Ch. 2: Section 2.1-2.5, 2.7 [pp. 19-36, 45-50] (without the proofs).
  • Ch. 3: Section 3.1-3.3 [pp. 57-63] (not the Recursive Inseparability subsection in p.63)
  • Ch. 7: Section 7.1-7.3 [pp. 139-151] (not the proof of Th. 7.6)
  • Ch. 8: Section 8.1, 8.2 [pp. 159-172]
  • Ch. 9: Section 9.1 [pp. 181-183]