Ανακοινώσεις (Announcements)

Εξεταστέα Ύλη Μαθήματος

 
Picture of Αντώνης Αντωνόπουλος
Εξεταστέα Ύλη Μαθήματος
by Αντώνης Αντωνόπουλος - Monday, 29 January 2018, 7:01 PM
 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι (ΣΗΜΜΥ)
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ (ΑΛΜΑ)

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
2017-2018

 

- Από το βιβλίο του Παπαδημητρίου [1]:

 • Κεφ. 1 "Problems and Algorithms"
 • Κεφ. 2 "Turing Machines": (όχι το section 2.6)
 • Κεφ. 3 "Computability": (όχι η παράγραφος "Recursive Inseparability", σελ. 63-64)
 • Κεφ. 7 "Relations between CCs"
 • Κεφ. 8 "Reductions and Completeness": (όχι το θ. 8.3 [Fagin])
 • Κεφ. 9 "NP-complete problems"
 • Κεφ. 14 "On P vs. NP": μόνο το 14.3
 • Κεφ. 16 "Logarithmic Space": μόνο το 16.1
 • Κεφ. 17: "The Polynomial Hierarchy": 17.2 (χωρίς τις αποδείξεις των θ. 17.12 και 17.13)
 • Κεφ. 18 "Computation that counts": (χωρίς τις αποδείξεις του θ. Valiant (18.3)) *
  (*μπορείτε να δείτε και την αντίστοιχη ύλη από το κεφ. 17 του Arora-Barak, αν το προτιμάτε)

- Από το βιβλίο των Arora-Barak [2]:

 • Κεφ. 6 "Boolean Circuits": όχι τα 6.5, 6.8
 • Κεφ. 7 "Randomized Computation" : μόνο τα 7.1, 7.3, 7.4, 7.5 (όχι την απόδειξη του θ. 715 [Sipser-Gacs])
 • Κεφ. 8 "Interactive Proofs": όχι τα 8.2.2, 8.2.3, 8.3.2, 8.3.3, 8.6, 8.7

- Οι διαφάνειες του μαθήματος

- Οι σημειώσεις "Quantifier Characterizations of Complexity Classes" (βρίσκονται εδώ)