Διόρθωση στην 3η σειρά ασκήσεων

 
Φωτογραφία Άρης Παγουρτζής
Διόρθωση στην 3η σειρά ασκήσεων
από Άρης Παγουρτζής - Monday, 3 June 2019, 10:33 AM
 

Η εκφώνηση της 4ης άσκησης ήταν λανθασμένη. Επισυνάπτεται το διορθωμένο αρχείο.