Μάθημα διαδικτυακά

 
Φωτογραφία Πέτρος Ποτίκας
Μάθημα διαδικτυακά
από Πέτρος Ποτίκας - Tuesday, 28 April 2020, 3:44 PM
 

Tο μάθημα διεξάγεται 11:45-14:30 για τους προπτυχιακούς και για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, αλλά και όσους δεν μπορούν τις άλλες ώρες, 17:15-21:00.