4η σειρά ασκήσεων (προαιρετική) και ημερομηνίες παρουσίασης project

 
Picture of Άρης Παγουρτζής
4η σειρά ασκήσεων (προαιρετική) και ημερομηνίες παρουσίασης project
by Άρης Παγουρτζής - Saturday, 26 February 2022, 9:29 PM
 

Αναρτήθηκε η 4η σειρά ασκήσεων. Η σειρά αυτή είναι προαιρετική, και έχει σκοπό την καλύτερη προετοιμασία σας για την εξέταση (με εξαίρεση την άσκηση 7, που είναι 'εκτός ύλης'). Αν επιθυμείτε να προσμετρηθεί θα πρέπει να υποβληθεί έως τις 31/3. Σε αυτή την περίπτωση θα προσμετρηθεί μόνο εφ' όσον η βαθμολογία της υπερβαίνει τον μέσο όρο των υπόλοιπων σειρών ασκήσεων.

Οι παρουσιάσεις των εργασιών (project) προγραμματίζονται για τις 28 και 29 Μαρτίου. Τα αρχεία της αναφοράς και της παρουσίασης θα πρέπει να υποβληθούν έως τις 24/3.

Καλή επιτυχία!