Μάθημα 8/6: η πρόσθετη ώρα για μεταπτυχιακούς (15:15-16:00) θα πραγματοποιηθεί κανονικά

 
Φωτογραφία Άρης Παγουρτζής
Μάθημα 8/6: η πρόσθετη ώρα για μεταπτυχιακούς (15:15-16:00) θα πραγματοποιηθεί κανονικά
από Άρης Παγουρτζής - Tuesday, 7 June 2022, 11:47 PM
 

Η επιπλέον ώρα για τους φοιτητές του μεταπτυχιακού μαθήματος "Αλγόριθμοι Δικτύων και Πολυπλοκότητα" θα πραγματοποιηθεί κανονικά, ώρα 15:15-16:00, στην αίθουσα 009. Θα ολοκληρωθεί η παρουσίαση πρωτοκόλλων ομοφωνίας (consensus). Υπενθυμίζεται ότι εναι ευπρόσδεκτοι και οι ενδιαφερόμενοι προπτυχιακοί φοιτητές. Οι διαφάνειες των προηγούμενων διαλέξεων θα αναρτηθούν στην ενότητα Διαλέξεις του μαθήματος "Προηγμένα Θέματα Αλγορίθμων".

Στη συνέχεια, θα δοθεί η διάλεξη που γίνεται σε συνδιδασκαλία με το προπτυχιακό μάθημα "Προηγμένα Θέματα Αλγορίθμων", ώρα 16:15 - 19:00, στην αίθουσα 009, με περιεχόμενο "Παραμετρικοί Αλγόριθμοι".