Επί πτυχίω εξέταση: 19/7, 15:00-17:00, αίθ. 1.1.29 (Παλ. Κτ. Ηλεκ/γων ΕΜΠ)

 
Picture of Άρης Παγουρτζής
Επί πτυχίω εξέταση: 19/7, 15:00-17:00, αίθ. 1.1.29 (Παλ. Κτ. Ηλεκ/γων ΕΜΠ)
by Άρης Παγουρτζής - Friday, 15 July 2022, 8:35 AM
 

Μετά από συνεννόηση με τους ενδιαφερόμενους σπουδαστές, η επί πτυχίω εξέταση ορίστηκε για την
Τρίτη 19/7, ώρα 15:00-17:00, στην αίθουσα 1.1.29 του Παλ. Κτ. Ηλεκ/γων ΕΜΠ.

Για να συμμετάσχετε στην εξέταση παρακαλούμε δηλώστε τη συμμετοχή σας στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://doodle.com/meeting/participate/id/aAnL4r9b

Οι διδάσκοντες