5η Συμπληρωματική Διάλεξη - 29.11.2022 - 16:00 - 17:15

 
Picture of Παναγιώτης Γροντάς
5η Συμπληρωματική Διάλεξη - 29.11.2022 - 16:00 - 17:15
by Παναγιώτης Γροντάς - Monday, 28 November 2022, 7:21 PM
 

Καλησπέρα,

θα μιλήσουμε για αλγόριθμους minimum spanning tree (Prim, Kruskal, Borůvka) και για ισχυρά συνεκτικές συνιστώσες.

Παναγιώτης Γροντάς