Υποβολή project

 
Picture of Παναγιώτης Γροντάς
Υποβολή project
by Παναγιώτης Γροντάς - Friday, 22 March 2024, 5:39 PM
 

Τα projects μπορούν να υποβληθούν μέχρι την Κυριακή 24.3.24 23:55 (ανελαστική τελική προθεσμία).

Οι υποβολές θα γίνουν αποκλειστικά μέσω του παρόντος moodle και δεν θα γίνουν δεκτές με οποιοδήποτε άλλο μέσο (πχ. email).

Για τους διδάσκοντες,

Παναγιώτης Γροντάς