Πρόγραμμα Παρουσιάσεων Projects 26.03.2024 και 29.03.2024

 
Picture of Πέτρος Ποτίκας
Πρόγραμμα Παρουσιάσεων Projects 26.03.2024 και 29.03.2024
by Πέτρος Ποτίκας - Monday, 25 March 2024, 1:27 PM
 

Δείτε παρακάτω το πρόγραμμα των παρουσιάσεων των projects της κρυπτογραφίας.

Αίθουσα 1.1.29 - Παλαιά Κτίρια Ηλεκτρολόγων


Πρόγραμμα παρουσιάσεων κρυπτογραφίας 23-24

Τρίτη 26.3.2024 15:00 - 17:00

1

Μητρόπουλος

Secure Multiparty Quantum Computation with (Only) a Strict Honest Majority

2

Αναστασίου, Τσένος

On the (Im)possibility of Obfuscating Programs

3

Δεληγιάννης, Χατζηαναγνώστου

Privacy Pass: Bypassing Internet Challenges Anonymously

4

Τσίτουρας

Thwarting Last-Minute Voter Coercion

5

Γκοτζιάς, Κόγιος

SoK: Secure Messaging

6

Αντωνίου, Μυργιώτης

MuSig2: Simple Two-Round Schnorr Multi-signatures

Τρίτη 26.3.2024 17:00 - 19:00

1

Στεφανής, Σωτηρόπουλος, Τσιλιμιγκουνάκης

Better than Advertised Security for Non-interactive Threshold Signatures

2

Αγγελάκης

End to End Secure Messaging with Traceability Only for Illegal Content

3

Γκουργκούτας

Bicameral and Auditable Private Signatures

4

Κυριάκος

Quantum Digital Signatures

5

Τσούμας

Ordering Transactions with Bounded Unfairness:Definitions, Complexity and Constructions

6

Ξανθόπουλος, Τσέλιγκας

Everlasting ROBOT: the Marvin Attack

Παρασκευή 29.3.2024 14:00 - 16:00

1

Πλάτανος

Incentive Compatibility of Bitcoin Mining Pool Reward Functions

2

Λεβέντης

Generic Plaintext Equality and Inequality Proofs

3

Βασιλείου, Ζαρίφης

Count Me In! Extendability for Threshold Ring Signatures

4

Μαράτος, Μουντάκης

Practical Secure Aggregation for Privacy-Preserving Machine Learning

5

Καλύβας, Παπαμήτσος

SoK: Privacy-Preserving Signatures

6

Δημητρίου, Ράπτης

Accountable Privacy for Decentralized Anonymous Payments

7

Ελευθεριάδης, Μανιφάβα

Pisces: Private and Compliable Cryptocurrency Exchange

Παρασκευή 29.3.2024 16:00 - 18:00

1

Τζιόρα 

PEReDi: Privacy-Enhanced, Regulated and Distributed Central Bank Digital Currencies

2

Αστρεινίδης, Λιολίτσας

Threshold Signatures with Private Accountability

3

Φωτόπουλος

Zexe: Enabling Decentralized Private Computation

4

Κατσιγιάννης, Μαρκαντωνάτος

Majority is not enough: bitcoin mining is vulnerable

5

Ρόζος

Quantum Multi-Solution Bernoulli Search with Applications to Bitcoin’s Post-Quantum Security


Μαρκόπουλος, Παρχαρίδης

DeVoS