Κάντε κλικ στον σύνδεσμο https://centralntua.webex.com/centralntua/ldr.php?RCID=2c8175f3aeac4809a6c6ad2bf2055fb0 για να ανοίξετε τον πόρο.