Topic outline

 • Χειμερινό Εξάμηνο 2020-2021

  Διδάσκοντες

  • Δημήτρης Φωτάκης, Αναπλ. Καθηγητής ( fotakis@cs.ntua.gr )
  • Δώρα Σούλιου, Ε.ΔΙ.Π ( dsouliou@mail.ntua.gr )
  • Θανάσης Λιανέας, Μεταδιδάκτορας ( lianeas@corelab.ntua.gr )


  Επικοινωνία και Πληροφορίες

  • Μπορείτε να απευθύνετε τις ερωτήσεις σας στη διεύθυνση:  algo@corelab.ntua.gr


  Βοηθοί Διδασκαλίας

  • Λουκάς Κάβουρας, Υ.Δ. ( lkavouras@corelab.ntua.gr )
  • Αλβέρτος Καλαβάσης, Υ.Δ. ( kalavasis@corelab.ntua.gr )
  • Αγγελική Μαθιουδάκη, Υ.Δ. ( tmathiou@corelab.ntua.gr )
  • Παναγιώτης Πατσιλινάκος, Υ.Δ. ( patsilinak@corelab.ntua.gr )
  • Αγάπη Ρισσάκη, Υ.Δ. ( arissaki@corelab.ntua.gr )
  • Ελένη Ψαρουδάκη, Υ.Δ.( epsaroudaki@corelab.ntua.gr )


  Βοηθοί Γραπτών Ασκήσεων

  • Ιωάννης Αναγνωστίδης
  • Ιωάννης Μαυροθαλασσίτης
  • Παναγιώτης Ράπτης
  • Κωνσταντίνος Σταυρόπουλος
  • Δημήτριος Χρήστου


  Βοηθοί Προγραμματιστικών Ασκήσεων

  • Παναγιώτης Κωστοπαναγιώτης
  • Χαρίλαος Πίπης 
  • Μιλτιάδης Στούρας
  • Δημήτριος Χρήστου

  Πρόγραμμα Διαλέξεων

  To μάθημα θα ξεκινήσει να γίνεται μέσω Webex, σύμφωνα με το πρόγραμμα της ΣΗΜΜΥ (αν κριθεί απαραίτητο, μπορεί σε συνεννόηση με τους εγγεγραμμένους στο μάθημα, να μετακινηθούμε στο MS Teams). 


  Οι διαλέξεις θα ξεκινήσουν την Πέμπτη, 8 Οκτωβρίου, 2020

  Κάθε Πέμπτη γίνονται πρόσθετες διαλέξεις για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Σχετικά με το περιεχόμενο και το πρόγραμμα των διαλέξεων, δείτε τη σελίδα του μεταπτυχιακού μαθήματος

  Την Πέμπτη, 8 Οκτωβρίου, 2020, στις 19:15, μετά την ολοκλήρωση της διάλεξης για το προπτυχιακό, θα γίνει η πρώτη συνάντηση των διδασκόντων με τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, για να οριστικοποιηθεί η ακριβής ώρα των πρόσθετων διαλέξεων και αν θα γίνονται online ή δια ζώσης. 


  Ώρες Γραφείου


 • Υλικό

  Σημειώσεις - Συμπληρωματικό Υλικό


  Προτεινόμενες Ασκήσεις (με τις λύσεις τους) και Παραδείγματα
  • 1η σειρά: Ασυμπτωτικός συμβολισμός, αναδρομικές σχέσεις, ταξινόμηση.
  • 2η σειρά: Άπληστοι αλγόριθμοι, δυναμικός προγραμματισμός.
  • 3η σειρά: Αλγόριθμοι γραφημάτων, Ελάχιστο Συνδετικό Δέντρο.

  Βιβλιογραφία
  1. Thomas Cormen, Charles Leiserson, Ronald Rivest and Cliff Stein: Introduction to Algorithms, 3rd edition, MIT Press, 2009.
  2. J. Kleinberg, E. Tardos: Algorithm Design, Addison-Wesley, 2005.
  3. S. Dasgupta, C. H. Papadimitriou, and U. V. Vazirani: Algorithms, MacGraw-Hill, 2006 (Μπορείτε να βρείτε draft έκδοση του βιβλίου αυτού εδώ).
  4. J. Edmonds. How to Think About Algorithms. Cambridge University Press, 2008.
  5. J. Erickson. Algorithms, 1st edition, 2019. 
  6. G. Brassard, P. Bratley: Algorithmics: Theory and Practice, Prentice-Hall, 1988. 
  7. Sara Baase, Allen Van Gelder, Computer Algorithms: Introduction to Design and Analysis, 3rd edition, Addison Wesley Longman, 2000.
  8. Alfred V. Aho, John E. Hopcroft, The Design and Analysis of Computer Algorithms, Addison-Wesley Series in Computer Science and Information Processing, 1974.
  9. Dexter C. Kozen, The Design and Analysis of Algorithms, Springer, 1991.
  10. A. Levitin: Ανάλυση και Σχεδίαση Αλγορίθμων, Εκδόσεις Τζιόλα, 2007.
  11. G. J. E. Rawlings: Αλγόριθμοι: Ανάλυση και Σύγκριση, Εκδόσεις Κριτική, 2004.


  • Διαλέξεις

   (ΠΡΟΣΟΧΗ: Απαιτείται συνθηματικό για την πρόσβαση στο βιντεοσκοπημένο μέρος των διαλέξεων. Το υλικό των διαλέξεων προορίζεται αποκλειστικά για προσωπική χρήση των φοιτητών του μαθήματος και δεν επιτρέπεται η ανάρτησή του ή μεταφόρτωσή του σε οποιοδήποτε άλλο site ή μέσο).


   • Ασκήσεις

    Γραπτές Ασκήσεις


    Προγραμματιστικές Ασκήσεις

    • 1η σειρά προγραμματιστικών ασκήσεων (αρχεία εισόδου). Προθεσμία υποβολής: 22/11/2020.
    • 2η σειρά προγραμματιστικών ασκήσεων (αρχεία εισόδου). Προθεσμία υποβολής: 10/12/2020.  
    • 3η σειρά προγραμματιστικών ασκήσεων (αρχεία εισόδου). Προθεσμία υποβολής: 7/1/2021.  
    • 4η σειρά προγραμματιστικών ασκήσεων (αρχεία εισόδου). Προθεσμία υποβολής: 28/1/2021.


    Παρατηρήσεις για τις ασκήσεις

    • Οι προγραμματιστικές ασκήσεις υποβάλλονται (source code) στον grader, και αξιολογούνται ηλεκτρονικά. Η προθεσμία υποβολής λήγει τα μεσάνυχτα της ημέρας παράδοσης. Για την υποβολή, θα χρησιμοποιήσετε τα login name και password που έχετε για το moodle του μαθήματος. Τα προγράμματά σας πρέπει να είναι σε C/C++, να διαβάζουν την είσοδο από το standard input, και να τυπώνουν την έξοδο στο standard output. Μια υποβολή θεωρείται επιτυχής (και συνεχίζει στο στάδιο της αξιολόγησης) αν "περάσει" επιτυχώς τα επιλεγμένα test cases για το αντίστοιχο ερώτημα. Η αξιολόγηση γίνεται με αντίστοιχα (κοινά για όλους, αλλά διαφορετικά από αυτά που ελέγχονται κατά την υποβολή) test cases, μετά την λήξη της προθεσμίας. Με κάθε άσκηση, θα δίνεται και ένας αριθμός test cases (με τις απαντήσεις τους), που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για προκαταρκτικό έλεγχο των λύσεων σας.
    • Στις γραπτές ασκήσεις να γράφετε ονοματεπώνυμο και αριθμό μητρώου. Η υποβολή γίνεται αποκλειστικά στο moodle. Η προθεσμία λήγει στις 05:59 της επομένης της ημέρας παράδοσης. Εάν δοθεί παράταση θα ανακοινωθεί εδώ.
    • Δεν γίνεται δεκτή η παράδοση ασκήσεων με e-mail.
    • Συνεργασία επιτρέπεται και μάλιστα ενθαρρύνεται (εάν γίνεται σωστά, π.χ. αφού αφιερώσετε ικανό χρόνο ατομικής προσπάθειας), αλλά τελικά κάθε φοιτητής πρέπει να διατυπώσει μόνος του τη λύση. Πανομοιότυπες διατυπώσεις θα εκλαμβάνονται ως αντιγραφή και δεν θα προσμετράται ο βαθμός τους, ενώ πιθανόν να υπάρξουν συνέπειες για όλες τις σειρές ασκήσεων.
    • Για απορίες πάνω στις ασκήσεις και στη θεωρία μπορείτε να υποβάλετε ερωτήσεις στις ώρες γραφείου.