Χειμερινό Εξάμηνο 2020-2021

Διδάσκοντες:


Βοηθοί Διδασκαλίας:


Διαλέξεις:

  • Τρίτη 11:45-14:30 
  • Παρασκευή 16:15-17:00  

Έναρξη: Τρίτη, 6 Οκτωβρίου 2020


Προσφέρεται ως Υπολογισιμότητα και Πολυπλοκότητα (ΣΕΜΦΕ, ΣΗΜΜΥ)
και ως Μοντέλα Υπολογισμού και Πολυπλοκότητα (ΑΛΜΑ).