Το μάθημα για το ακ. έτος 2018-19 θα γίνεται σε μερική συνδιδασκαλία με το μάθημα "Προηγμένα Θέματα Αλγορίθμων". 

Για διαλέξεις ασκήσεις, κ.λπ. παρακολουθείτε την σχετική ιστοσελίδα και εγγραφείτε σε αυτήν.


Οι διαλέξεις για φέτος (2019-20) ξεκινούν Τετάρτη 26/2 και γίνονται στην αίθουσα 009 του Ν. Κτ. Ηλεκτρολόγων ώρα 4:15μμ-8μμ

Ενδεικτικό πρόγραμμα διαλέξεων.Ύλη: Περιγραφική πολυπλοκότητα. 


Προαπαιτούμενα:

  • Τουλάχιστον ένα μάθημα Μαθηματικής Λογικής και Πολυπλοκότητας.


Syllabus: 

Descriptive Complexity.


Prerequisites: 

  • At least a course in Mathematical Logic and Complexity.


Βιβλιογραφία/Bibliography:

  • Descriptive Complexity, Neil Immerman
  • Finite model theory, Leonid Libkin