Ανακοινώσεις

Αίθουσα εξέτασης 25/2 και τελευταίες λεπτομέρειες

 
Picture of Άρης Παγουρτζής
Αίθουσα εξέτασης 25/2 και τελευταίες λεπτομέρειες
by Άρης Παγουρτζής - Saturday, 23 February 2019, 1:54 PM
 

Η εξέταση θα γίνει στην γνωστή αίθουσα 1.1.29.

Όπως συνήθως η εξέταση χωρίζεται σε 2 μέρη: 1,5 ώρα με κλειστά βιβλία και 1,5 ώρα με ανοιχτά (επιτρέπονται σημειώσεις, βιβλία, εκτυπώσεις, αλλά ΟΧΙ συσκευές).

Για οικονομία πιθανών εκτυπώσεων για τις διαφάνειες που είχαν μαύρο φόντο και πολλαπλές σελίδες έχει ανέβει πιο "φιλική στην εκτύπωση" έκδοση. Θα την βρείτε στον φάκελο "Διαφάνειες" στον υποφάκελο "PrinterFriendly". 

Η ύλη είναι ό,τι περιέχεται στις διαφάνειες. Στις περισσότερες ενότητες υπάρχει ενδεικτική βιβλιογραφία.

Καλή προετοιμασία!