Βαθμολογία Εξεταστικής Σεπτεμβρίου

 
Picture of Θεοδώρα Σούλιου
Βαθμολογία Εξεταστικής Σεπτεμβρίου
by Θεοδώρα Σούλιου - Tuesday, 15 October 2019, 4:37 PM
 

Ανακοινώθηκε η βαθμολογία της επαναληπτικής εξέτασης του Σεπτεμβίου για τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές. Μπορείτε να δείτε τα γραπτά σας ή να ρωτήσετε σχετικά με την βαθμολογία σας την Παρασκευή 18/10, ώρα 15:45-16:45 στο Corelab (γρ. 1.1.3

, στο παλαιό κτήριο Ηλεκτρολόγων)