Εκφώνηση 2ης Σειράς Γραπτών Ασκήσεων

 
Picture of Δημήτρης Φωτάκης
Εκφώνηση 2ης Σειράς Γραπτών Ασκήσεων
by Δημήτρης Φωτάκης - Sunday, 24 November 2019, 4:08 PM
 

Ανακοινώθηκε η 2η σειρά γραπτών ασκήσεων. Η εκφώνηση επισυνάπτεται και σε αυτό το μήνυμα. 

Η προθεσμία για την παράδοσή της λήγει τη Δευτέρα 9/12/2019

Καλή επιτυχία σε όλους! 

Δημήτρης Φωτάκης