ώρες γραφείου

 
Picture of Θεοδώρα Σούλιου
ώρες γραφείου
by Θεοδώρα Σούλιου - Monday, 19 October 2020, 5:13 PM
 

Το meeting link για τις ώρες γραφείου της Πέμπτης είναι:

Meeting link:
https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m0345e80abbc703bf78cfafaa98d97a00