Εξέταση - Τετάρτη 16 Ιουνίου, 9:00 - 13:00

 
Φωτογραφία Δημήτρης Φωτάκης
Εξέταση - Τετάρτη 16 Ιουνίου, 9:00 - 13:00
από Δημήτρης Φωτάκης - Wednesday, 9 June 2021, 10:03 PM
 

Η εξέταση του μαθήματος θα έχει την μορφή take home exam, που θα συνοδεύεται από σύντομη προφορική εξέταση στις απαντήσεις σας στο γραπτό μέρος, και θα γίνει την Τετάρτη 16/6, ώρα 9:00 - 13:00, μέσω WebEx.

Η γραπτή εξέταση θα έχει διάρκεια 90'. Τα θέματα θα αποσταλούν με email στους εξεταζόμενους στις 9:00. Οι απαντήσεις σας θα πρέπει να έχουν αναρτηθεί στο mycourses, μέχρι τις 10:30 περίπου. Οι διδάσκοντες, θα είναι διαθέσιμοι στο WebEx, στο παρακάτω link (δείτε στο τέλος αυτού του μηνύματος για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το WebEx meeting της εξέτασης, σε περίπτωση που χρειαστούν): 

           https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=mb07a13f4c111c8ab61ef35d08f1c5efc  

για ερωτήσεις και απορίες κατά τη δάρκεια της εξέτασης. Θα ακολουθήσει σύντομη προφορική εξέταση στις απαντήσεις που έχετε αναρτήσει στο mycourses, σύμφωνα με πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί αμέσως μετά το τέλος του γραπτού μέρους της εξέτασης. 

Για την καλύτερη οργάνωση της εξέτασης, είναι απαραίτητο να δηλώσετε συμμετοχή μέσω αυτού του doodle:

              https://doodle.com/poll/mfenctf9r9z8pg6d 

Εκτός από το ονοματεπώνυμό σας, σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε στο doodle και τον αριθμό μητρώου σας (π.χ. Φωτάκης Δημήτριος, 2020001 ). 

Το βαθμολογικό σχήμα θα είναι 70%*(βαθμός εξέτασης) + 20%*(βαθμός 1ης εργασίας) + 20%*(βαθμός 2ης εργασίας). 

Όσοι επιθυμείτε, μπορείτε να "αντικαταστήσετε" το ήμισυ της βαθμολογίας της 1ης ή της 2ης εργασίας (ανάλογα με το θέμα που θα επιλέξετε), επιλέγοντας να κάνετε παρουσίαση σε κάποιο από τα θέματα που προτείνονται εδώ: 

      https://docs.google.com/spreadsheets/d/18-GLfvPWIoWzbsDDRA1FN9lIxGJPhQ4QaPEL0mTmCYs/edit?usp=sharing 

Η ημ/νία για τις παρουσιάσεις θα καθοριστεί σε συνεννόηση με τους ενδιαφερόμενους την Τετάρτη 16/6. 

Meeting Information
Meeting link:   
https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=mb07a13f4c111c8ab61ef35d08f1c5efc  
Meeting number: 
121 501 2994
Password:             
pxSXprPW322
Host key:               
944046