Σημερινό μάθημα 23/12

 
Picture of Αντώνης Αντωνόπουλος
Σημερινό μάθημα 23/12
by Αντώνης Αντωνόπουλος - Thursday, 23 December 2021, 10:51 AM
 

Καλησπέρα,

υπενθυμίζουμε ότι το σημερινό μάθημα θα γίνει αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο Webex του μαθήματος.

Θα γίνει μία παρουσίαση, και θα ολοκληρώσουμε το κεφάλαιο του Derandomization.