Εκφώνηση 1ης Σειράς Γραπτών Ασκήσεων

 
Picture of Δημήτρης Φωτάκης
Εκφώνηση 1ης Σειράς Γραπτών Ασκήσεων
by Δημήτρης Φωτάκης - Sunday, 30 October 2022, 2:04 PM
 

Ανακοινώθηκε (και επισυνάπτεται και σε αυτό το μήνυμα) η εκφώνηση της 1ης σειράς γραπτών ασκήσεων, με προθεσμία για την παράδοσή της μέχρι τη Δευτέρα 14/11/2022

Θα συζητήσουμε στο μάθημα, την ερχόμενη Δευτέρα 31/10, ερωτήσεις και πιθανές απορίες σε σχέση με τα ερωτήματα της 1ης σειράς γραπτών ασκήσεων. 

Καλή επιτυχία στην 1η εργασία!