Βίντεο Παρουσίασης (Tournament)

Κάντε κλικ στον σύνδεσμο https://centralntua.webex.com/centralntua/ldr.php?RCID=24144bdc16304a0913de7cb1c1c85f25 για να ανοίξετε τον πόρο.