Περιγραφή εβδομάδας

 • Χειμερινό Εξάμηνο 2021-2022

  Προσφέρεται ως "Υπολογιστική Πολυπλοκότητα" στην ΣΗΜΜΥ.

  Διδάσκοντες:

  Βοηθοί Διδασκαλίας:

  Διαλέξεις:
  • Δευτέρα 17:00-20:00 (Παλιά Κτίρια Ηλεκτρολόγων ΕΜΠ, Αίθουσα 1.1.31) & διαδικτυακά (Webex link)
  • Πέμπτη 15:00-17:00 (Παλιά Κτίρια Ηλεκτρολόγων ΕΜΠ, Αίθουσα 1.1.31) & διαδικτυακά (Webex link)
  Έναρξη μαθημάτων: 11/10/21


  Περιεχόμενο Μαθήματος:
  Basic notions and results in Complexity Theory. Oracles & The Polynomial Hierarchy. The structure of NP. Randomized Computation. Non-Uniform Complexity. Circuit Lower Bounds. Interactive Proofs. Probabilistically Checkable Proofs. Pseudorandomness and Derandomization of Complexity Classes. Circuit Lower Bounds for NEXP. Counting Complexity. A short introduction to Fine-Grained Complexity.

 • 11 October - 17 October

  Δευτέρα

  • Διοικητικά - Διαδικαστικά
  • Περιεχόμενο Μαθήματος
  • Επανάληψη κλασσικών εννοιών και αποτελεσμάτων της Πολυπλοκότητας: Είδη υπολογιστικών προβλημάτων, Μοντέλα Υπολογισμού, οι βασικές κλάσεις πολυπλοκότητας και οι σχέσεις μεταξύ τους, θεωρήματα ιεραρχίας.  Πέμπτη

  • Επανάληψη κλασσικών εννοιών και αποτελεσμάτων της Πολυπλοκότητας:
   Προσομοίωση και διαγωνιοποίηση, αναγωγές και πληρότητα. Χωρική Πολυπλοκότητα (θεώρημα Savitch, θεώρημα Immerman-Szelepscényi).  Μπορείτε να διαβάσετε:

  • Ch.2,7 from [1]
  • 18 October - 24 October

   Δευτέρα

   • Oracles & The Polynomial Hierarchy: Oracles and oracle classes, Oracle worlds.

   Πέμπτη

   • Oracles & The Polynomial Hierarchy: The polynomial-time hierarchy and related theorems, the complexity of optimization problems.


   Μπορείτε να διαβάσετε:
   • Section 14.3 from [1]
   • Ch. 17 from [1]
   Δείτε επίσης:

   • 25 October - 31 October

    Δευτέρα

    • The Structure of NP: Enumerations, Ladner’s Theorem.

    Πέμπτη

    Δεν θα γίνει μάθημα λόγω αργίας.    Μπορείτε να διαβάσετε:
    • Sections 14.1-14.2 from [1]

    • 1 November - 7 November

     Δευτέρα

     • The Structure of NP: Padding, NP-isomorphism, The “Berman-Hartmanis” conjecture, density, sparse sets, Mahaney's Theorem.
     • Randomized Computation: Probabilistic Turing machines, the class BPP.

     Πέμπτη

     • Randomized Computation: The classes RP, coRP and ZPP. Quantifier notation and related results, semantic and syntactic classes, the “P vs BPP” question.     Μπορείτε να διαβάσετε:
     • Section 14.2 from [1]
     • Sections 7.1-7.5 from [2]


     • 8 November - 14 November

      Δευτέρα

      • Non-Uniform Complexity: Boolean circuits, the class P/poly and related results, Turing Machines with advice, Karp-Lipton Theorem, Algorithms for Circuits, Parallel computation (classes NC, RNC, AC, TC).

      Πέμπτη

      • Non-Uniform Complexity review.
      • Circuit Lower Bounds: Boolean Functions, Circuit Lower Bounds, Kannan's Lower Bound.


      Μπορείτε να διαβάσετε:
      • Sections 6.1-6.7 from [2]

      • 15 November - 21 November

       Δευτέρα

       Δεν έγινε μάθημα (εορτασμός Πολυτεχνείου).


       Πέμπτη

       • Interactive Proofs: Deterministic verifiers, probabilistic verifiers and the class IP, public and private coins, Arthur-Merlin Games, the class AM and its properties.       Μπορείτε να διαβάσετε:
       • Sections 8.1-8.4 from [2]

       • 22 November - 28 November

        Δευτέρα

         • Interactive Proofs: Shamir's Theorem (IP=PSPACE), Probabilistically Checkable Proofs, The Class PCP[r(n),q(n)].


         Πέμπτη

         • Circuit Lower Bounds: Håstad’s Switching Lemma and applications to lower bounds for parity, oracle worlds, computational learning and decision tree complexity. The polynomial approximation method.

         • 29 November - 5 December

          Δευτέρα

           • Δεν έγινε μάθημα.


           Πέμπτη

           • Circuit Lower Bounds: The polynomial approximation method, lower bounds for ACC0, lower bounds from algorithms (NEXP vs ACC0), Algorithms from lower bounds techniques.


           Δείτε επίσης:

           Μπορείτε να διαβάσετε:
           • Section 14.1, 14.2, 14.4 from [2]

           • 6 December - 12 December

            Δευτέρα

             • Derandomization of Complexity Classes: The Nisan-Wigderson Construction, Worst-case and average case hardness


             Πέμπτη

             • Derandomization of Complexity Classes: Uniform Derandomization, consequences to Circuit Lower Bounds.


             Μπορείτε να διαβάσετε:
             • Section 20.1, 20.2 from [2]

             • 13 December - 19 December

              Δευτέρα

               • Derandomization of Complexity Classes: The Easy Witness Lemma Proof (1/2)

               Πέμπτη

               • Derandomization of Complexity Classes: The Easy Witness Lemma Proof (2/2)


               Μπορείτε να διαβάσετε:
               • Section 20.3, 20.4 from [2]

               • 20 December - 26 December

                Δευτέρα

                • Παρουσιάσεις φοιτητών

                • 10 January - 16 January

                 Δευτέρα

                  • Παρουσιάσεις φοιτητών

                  Πέμπτη

                  • Παρουσιάσεις φοιτητών

                  • 17 January - 23 January

                   Δευτέρα

                    • Παρουσιάσεις φοιτητών
                    • Counting Complexity: The class #P, parsimonious reductions, completeness results, the class ⊕P,  Valiant-Vazirani Lemma, Toda's Theorem, the class GapP and applications.

                    Μπορείτε να διαβάσετε:
                    • Chapter 18 from [1]