Περιγραφή εβδομάδας

 • Χειμερινό Εξάμηνο 2021-2022

  Διδάσκοντες:


  Βοηθοί Διδασκαλίας:


  Διαλέξεις (έναρξη: 12/10)

  • Τρίτη 12:00-14:00, Αμφ. 4, Νέο Κτ. Ηλεκτρολόγων ΕΜΠ & διαδικτυακά 
  • Παρασκευή 18:00-19:30, Αμφ. 4, Νέο Κτ. Ηλεκτρολόγων ΕΜΠ & διαδικτυακά


  Βασική βιβλιογραφία:

  [ΖΠΓ]: Ε. Ζάχος, Α. Παγουρτζής, Π. Γροντάς: Υπολογιστική Κρυπτογραφία, Κάλλιπος, 2015. 
  [LK2]: Jonathan Katz and Yehuda Lindell: Introduction to Modern Cryptography (2nd edition).
  [BoSh]: D. Boneh and V. Shoup: A Graduate Course in Applied Cryptography (free draft, κατεβάστε την τελευταία έκδοση)

  Τρόπος εξέτασης 

  Η εξέταση του μαθήματος αποτελείται από δύο μέρη: Μέρος Α, με ερωτήσεις θεωρίας, και είναι με κλειστές σημειώσεις και βιβλία και Μέρος Β, ασκήσεις, και είναι με ανοιχτές σημειώσεις και βιβλία. • Εβδομάδα 11/10-15/10

  ΤΡΙΤΗ 12/10

  • Διαδικαστικά.
  • Εισαγωγή.
  • Στόχοι της Κρυπτογραφίας.
  • Επισκόπηση βασικών λειτουργιών και πρωτοκόλλων.

   Slides: Lecture 0

  • Εβδομάδα 18/10-22/10


   ΤΡΙΤΗ 19/10

   • Κλασικά συστήματα (αντικατάστασης, Καίσαρα, Vigenere cipher) και κρυπτανάλυσή τους.
   • Δείκτης σύμπτωσης (Coincidence Index).

        Slides: Lecture 1 (1-19) (προσωρινά)

    Προτεινόμενη μελέτη: 

   • [ΖΠΓ]: κεφ. 1 (1.1 & 1.2)
   • [LK2]: κεφ. 1.2, 1.3

   Παρασκευή 22/10

   • Τέλεια μυστικότητα κατά Shannon. Ισοδύναμες συνθήκες. Random Shift cipher. One-time pad. Unicity distance.
   • Ορισμοί ασφάλειας, υπολογιστική ασφάλεια.

   Slides: Lecture 1 (20-31) (προσωρινά)

   Προτεινόμενη μελέτη: 

   • [ΖΠΓ]: κεφ. 1.4, 5.7 (έως 5.7.3, συνοπτικά), 6.3 
   • [BoSh]: κεφ. 2.2
   • [LK2]: κεφ. 2   • Εβδομάδα 25/10-29/10

    ΤΡΙΤΗ 26/10

    • Κρυπτοσυστήματα ρεύματος, μετάθεσης και γινομένου.
    • Ασύμμετρη κρυπτογραφία: κρυπτοσύστημα "σακιδίου" Merkle-Hellman, επίθεση Shamir.
    Slides: Lecture 1 (32-42) 

    • Εισαγωγή στη θεωρία αριθμών, διαιρετότητα, ΜΚΔ, αλγόριθμος Ευκλείδη
    • Εύρεση αντιστρόφου σε αριθμητική υπολοίπων
    Slides: Lec2 (1-10)


    ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/10

    • Αριθμητική υπολοίπων. Θεώρημα Fermat και Euler.
    • Κινέζικο Θεώρημα Υπολοίπων (CRT).

    Slides: Lec2 (11-20)


    Προτεινόμενη μελέτη: [ΖΠΓ] 2.1, 2.2, 2.3 και [LK2] 7.1, 7.3 [7.3.1, 7.3.3] (συμπληρωματικά)

    • Εβδομάδα 1/11-5/11

     ΤΡΙΤΗ 2/11

     • Θεωρία ομάδων, τάξη στοιχείου και ομάδας, κυκλικές ομάδες, γεννήτορες.
     • Σύμπλοκα, ομάδα πηλίκο, Θεώρημα Lagrange.
     • Έλεγχος πρώτων με θεώρημα του Fermat.
       Slides: Lec2 (21-29)

       Προτεινόμενη μελέτη: [ΖΠΓ] 2.4, [LK2] 7.1-7.3 (συμπληρωματικά)


     ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5/11

     • Η δομή των ομάδων Z*p και U(Zpq).
     • Τετραγωνικά Υπόλοιπα, τετραγωνικές ισοτιμίες, κριτήριο Euler.
     • Σύμβολα Legendre και Jacobi.
     • Ευεπίλυτα και δυσεπίλυτα αριθμοθεωρητικά προβλήματα.

       Προτεινόμενη μελέτη: [ΖΠΓ] 2.4, [LK2] 7.1-7.3 (συμπληρωματικά)

     • Εβδομάδα 8/11-12/11

      ΤΡΙΤΗ 9/11

      • Εισαγωγή στην ψευδοτυχαιότητα, γεννήτριες ψευδοτυχαιότητας
           Προτεινόμενη μελέτη: [LK2] 3.3, [BoSh] 3.1 [ΖΠΓ] 5.7


      ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12/11

      • Η γεννήτρια ψευδοτυχαιότητας Blum-Blum-Shub
      • Κρυπτοσυστήματα ροής
      • Η γεννήτρια RC4
      • Καταχωρητές ολίσθησης γραμμικής ανάδρασης (LFSR)
           Προτεινόμενη μελέτη: [LK2] 3.6 [BoSh] 3.2, 3.9, 3.10, [ΖΠΓ] 5.7 (έως και 5.7.3)      • Εβδομάδα 15/11-19/11

       ΤΡΙΤΗ 16/11

       Δεν έγινε μάθημα (εορτασμός Πολυτεχνείου)


       ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/11

       • Κρυπτοσυστήματα τμήματος. 
       • Δίκτυα Feistel. 
       • Κρυπτοσύστημα DES, S-boxes, MITM attack. 
       • Βελτιώσεις: 3-DES, DES-X. 
         Προτεινόμενη μελέτη: [ΖΠΓ] 5.1-5.3


       • Εβδομάδα 22/11-26/11

        ΤΡΙΤΗ 23/11

        • Τρόποι λειτουργίας block ciphers: ECB, CBC, CFB, OFB, CTR.
        • Εισαγωγή στο AES
        • Block ciphers: σύνοψη

        Προτεινόμενη μελέτη: [ΖΠΓ] 5.3.4, 5.4-5.6

        Slides: Lec4 (15-26)


        ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/11

        • Η λειτουργία του AES

            Προτεινόμενη μελέτη: [ΖΠΓ] 5.4-5.6

            Συμπληρωματικά δείτε:

        1. https://engineering.purdue.edu/kak/compsec/NewLectures/Lecture8.pdf
        2. https://en.wikipedia.org/wiki/Advanced_Encryption_Standard

        • Συναρτήσεις κατακερματισμού (εισαγωγή)
        Slides: Lec5

        Προτεινόμενη μελέτη: [ΖΠΓ] κεφ. 8.1        • Εβδομάδα 29/11 - 3/12

         ΤΡΙΤΗ 30/11
         • Συναρτήσεις μονή κατεύθυνσης (one-way functions)
         • Επιθέσεις γενεθλίων
         Προτεινόμενη μελέτη: [ΖΠΓ] κεφ. 6.1


         ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3/12
         • Επέκταση συναρτήσεων κατακερματισμού Merkle-Damgard
         • Δέντρα Merkle
         Προτεινόμενη μελέτη: [ΖΠΓ] κεφ. 8.2-8.3


         • Εφαρμογές συναρτήσεων κατακερματισμού
         Slides: Lec6

         • Εβδομάδα 6/12 - 10/12

          ΤΡΙΤΗ 7/12 - RSA

          • Κρυπτογραφία Δημοσίου Κλειδιού
          • Ορισμός RSA, επιλογή παραμέτρων
          • Ασφάλεια RSA και αριθμοθεωρητικά προβλήματα

          ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10/12

          Επιθέσεις και ασφάλεια στο RSA

          • επίθεση μικρού ιδιωτικού εκθέτη
          • ισοδυναμία αποκάλυψης ιδιωτικού εκθέτη με παραγοντοποίηση
          • επίθεση κοινού γινομένου
          Διαφάνειες (23-32)

          Προτεινόμενη μελέτη εβδομάδας

          [ΖΠΓ]Ενότητες 6.1, 6.2, 6.4

          [LK2]: Ενότητες 11.1, 11.2, 11.5.1, 11.5.2, 11.5.4, 11.5.6


          • Εβδομάδα 13/12 - 17/12

           ΤΡΙΤΗ 14/12

           Ασφάλεια RSA

           • Aπόδειξη παραγοντοποίησης μέσω ιδιωτικού εκθέτη,
            oμοιότητες με έλεγχο πρώτων αριθμών Miller-Rabin
           • Μοντελοποίηση ασφάλειας
           • Δυσκολία διαρροής ενός bit στο RSA (location, parity)
           • Έλλειψη ασφάλειας IND-CPA, IND-CCA, malleability στο κλασικό RSA
           Διαφάνειες (21-22, 33-40)
           Σημειώσεις πίνακα για παραγοντοποίηση μέσω ιδιωτικού εκθέτη


           ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17/12

           • Παραλλαγές RSA ασφαλείς ως προς IND-CPA, IND-CCA. Padded RSA, RSA-OAEP

           Προτεινόμενη μελέτη εβδομάδας

           [ΖΠΓ]Ενότητες 6.1, 6.2, 6.4

           [LK2]: Ενότητες 11.1, 11.2, 11.5.1, 11.5.2, 11.5.4, 11.5.6


           • Εβδομάδα 20/12 - 23/12

            ΤΡΙΤΗ 21/12

            • Εισαγωγή στον Διακριτό Λογάριθμο: ανταλλαγή κλειδιού Diffie-Hellman.
            • Αλγόριθμος Shanks, αλγόριθμος Pohlig-Hellman
            • Το κρυπτοσύστημα ElGamal (ορισμός, ασφάλεια, σχέση με CDHP)

            Διαφάνειες (1-29)


            Προτεινόμενη μελέτη εβδομάδας

            [ΖΠΓ]: Ενότητες 6.5, 9.2, 9.3

            [LK2]: Ενότητες 9.2.1, 9.2.2, 11.4.1, 11.4.2, 11.4.4, 13.3


            • Εβδομάδα 10/1-14/1

             ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14/1

              • Διαλογικές αποδείξεις μηδενικής γνώσης
              • Σ-πρωτόκολλα
              • Μη διαλογικές αποδείξεις μηδενικής γνώσης
              • Ηλεκτρονικές ψηφοφορίες


              Προτεινόμενη μελέτη εβδομάδας

              [ΖΠΓ]Κεφ. 10, 11.1 (11.1.1 έως 11.1.3)

              [BoSh]: Κεφ. 19.4, 19.7 [προαιρετικά: 19.5, 19.6, 19.8]              • Εβδομάδα 17/1-21/1

               ΤΡΙΤΗ 18/1

               • Ψηφιακές υπογραφές: ορισμός - μοντελοποίηση ασφάλειας
               • Ψηφιακές υπογραφές RSA, καθολική πλαστογράφηση
               • Full Domain Hash RSA, random oracle model
               • Ψηφιακές υπογραφές ElGamal και DSA
               Διαφάνειες (1-43)

               Προτεινόμενη μελέτη: [ΖΠΓ] Κεφ. 7 (έως και 7.6.2)


               ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21/1

               • Υποδομή δημοσίου κλειδιού (απλή αναφορά), identity-based cryptography, secret sharing, threshold El Gamal
                Διαφάνειες (44-71)

               Προτεινόμενη μελέτη: [ΖΠΓ] Κεφ. 9 (9.1 και 9.3), Κεφ. 11 (11.3 και 11.4)