Εκφώνηση 4ης Σειράς Γραπτών Ασκήσεων

 
Picture of Δημήτρης Φωτάκης
Εκφώνηση 4ης Σειράς Γραπτών Ασκήσεων
by Δημήτρης Φωτάκης - Wednesday, 22 January 2020, 10:42 PM
 

Ανακοινώθηκε η 4η σειρά γραπτών ασκήσεων. Η εκφώνηση επισυνάπτεται και σε αυτό το μήνυμα. 

Η προθεσμία για την παράδοσή της λήγει την Κυριακή 16/2/2020

Αυτή τη φορά δεν υπάρχει δυνατότητα για παράταση. Την Δευτέρα 17/2, το πρωί, θα ανακοινωθεί το σχέδιο ενδεικτικών λύσεων, ώστε να μπορείτε να το μελετήσετε για τις εξετάσεις. 

Καλή επιτυχία σε όλους! 

Δημήτρης Φωτάκης