Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση για 1 θέση υποψήφιου διδάκτορα

 
Picture of Evangelos Markakis
Ανακοίνωση για 1 θέση υποψήφιου διδάκτορα
by Evangelos Markakis - Thursday, 9 April 2020, 8:13 PM
 

Καλησπέρα σε όλους,

Ανέφερα στην τελευταία διάλεξη για 1 θέση υποψηφίου διδάκτορα πάνω σε θέματα Αλγοριθμικής Θεωρίας Παιγνίων στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δείτε παρακάτω την ανακοίνωση για περισσότερες πληροφορίες και μην διστάσετε να επικοινωνήσετε αν ενδιαφέρεστε.

============================================================
H παρούσα ανακοίνωση απευθύνεται κυρίως προς τελειόφοιτους (ή ήδη απόφοιτους) μεταπτυχιακών προγραμμάτων σε αντικείμενα Πληροφορικής ή Μαθηματικών, καθώς επίσης και σε τελειόφοιτους ή απόφοιτους προπτυχιακών προγραμμάτων από Πολυτεχνικές σχολές, που ενδιαφέρονται για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

Έχουμε διαθεσιμότητα για 1 θέση υποψήφιου διδάκτορα στο Τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στην ευρύτερη θεματολογία της Αλγοριθμικής Θεωρίας Παιγνίων.
Η θέση αυτή θα έχει χρηματοδότηση για περίπου 2.5-3 έτη, μέσα από ένα ερευνητικό πρόγραμμα του ΕΛΙΔΕΚ (Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας). Ενδεχομένως να υπάρχει και η δυνατότητα επέκτασης.

Δεν υπάρχει προκαθορισμένη ημερομηνία έναρξης, ιδεατά όμως περιμένουμε ο υποψήφιος που θα επιλεγεί να ξεκινήσει μες στο φθινόπωρο του 2020 ή και νωρίτερα.

Ο κύριος στόχος του εν λόγω ερευνητικού έργου είναι να μελετήσει αλγοριθμικές και παιγνιο-θεωρητικές προκλήσεις σε θέματα σχεδιασμού δημοπρασιών. Επομένως ο υποψήφιος αναμένεται να ασχοληθεί  ερευνητικά είτε σε προβλήματα σχεδίασης και ανάλυσης (προσεγγιστικών) αλγορίθμων, είτε σε θέματα σχεδίασης μηχανισμών και ανάλυσης σημείων ισορροπίας.  

Επιθυμητό υπόβαθρο:

Ψάχνουμε για υποψηφίους που ενδιαφέρονται για τα παραπάνω θέματα, και έχουν ικανοποιητικό υπόβαθρο σε αλγορίθμους, διακριτά μαθηματικά ή θεωρία παιγνίων. Είναι επιθυμητό να έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς (ή να παρακολουθούν σε αυτό το εξάμηνο) μαθήματα σχετικά με

* Αλγοριθμική θεωρία παιγνίων

* Σχεδίαση και ανάλυση αλγορίθμων

* Προσεγγιστικοί ή/και τυχαιοκρατικοί αλγόριθμοι

Όσοι ενδιαφέρονται, θα πρέπει να επικοινωνήσουν μαζί μου (στο email markakis@gmail.com) με τις παρακάτω πληροφορίες:

-  Βιογραφικό (θα πρέπει να έχει contact details για 2 συστατικές) 

-  Μια σύντομη περιγραφή των μέχρι τώρα σπουδών του υποψηφίου και αν είναι εφικτό αναλυτικές βαθμολογίες. 

Δεν έχουμε αυστηρή προθεσμία υποβολής αλλά οι αιτήσεις θα εξετάζονται με τη σειρά που έρχονται. Προτείνουμε όσοι ενδιαφέρονται να έχουν επικοινωνήσει μέχρι και τις 10 Μαίου 2020. 

Για περαιτέρω διευκρινίσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο markakis@gmail.com.