Επί Πτυχίω Εξέταση στο μάθημα "Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα"

 
Picture of Δημήτρης Φωτάκης
Επί Πτυχίω Εξέταση στο μάθημα "Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα"
by Δημήτρης Φωτάκης - Monday, 8 June 2020, 12:47 PM
 

Η εξέταση του μαθήματος Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα της ΣΗΜΜΥ (7ο εξάμηνο, ροή Λ, υποχρεωτικό) στην επί πτυχίω εξεταστική περίοδο του Ιουνίου 2020 θα διεξαχθεί σύμφωνα με τον τρόπο εξέτασης Β2γ (βλ. απόφαση της 6ης/2020 συνεδρίασης της Συγκλήτου του ΕΜΠ, 29/5/2020, όπως δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια: ΑΔΑ: ΡΟ8Τ46ΨΖΣ4-ΟΒΓ). 

Πιο συγκεκριμένα, θα δοθεί ηλεκτρονική σύγχρονη εξ αποστάσεως εξέταση, συνολικής διάρκειας περίπου 2 ωρών, σε σπονδυλωτή μορφή, σύμφωνα με το πρόγραμμα των εξετάσεων της Σχολής

Η ταυτοποίηση των εξεταζομένων θα γίνει με τη χρήση των ηλεκτρονικών κωδικών του ΕΜΠ. 

Τα θέματα της εξέτασης θα είναι είτε πολλαπλής επιλογής είτε μικρές ερωτήσεις ανοιχτού τύπου και θα καλύπτουν όλη την ύλη του μαθήματος. Με την εξέταση θα ελεγχθεί η επάρκεια των γνώσεων των εξεταζόμενων και θα απονεμηθεί βαθμός απαλλαγής (pass/no-pass).

Λεπτομέρειες για το περιβάλλον διεξαγωγής και το format της εξέτασης θα ανακοινωθούν 2 εβδομάδες περίπου πριν την ημερομηνία της εξέτασης. 


Καλή επιτυχία σε όλους στην εξεταστική περίοδο που έρχεται! 

Δημήτρης Φωτάκης