Επί Πτυχίω Εξέταση στο μάθημα "Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα"

 
Picture of Δημήτρης Φωτάκης
Επί Πτυχίω Εξέταση στο μάθημα "Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα"
by Δημήτρης Φωτάκης - Friday, 3 July 2020, 3:28 PM
 

Καλησπέρα σε όλους, 

Η εξέταση του μαθήματος Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα της ΣΗΜΜΥ (7ο εξάμηνο, ροή Λ, υποχρεωτικό) στην επί πτυχίω εξεταστική περίοδο του Ιουνίου 2020 θα διεξαχθεί την Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2020, στο διάστημα 10:00 - 12:00, σύμφωνα με τον τρόπο εξέτασης Β2γ (βλ. απόφαση της 6ης/2020 συνεδρίασης της Συγκλήτου του ΕΜΠ, 29/5/2020, όπως δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια: ΑΔΑ: ΡΟ8Τ46ΨΖΣ4-ΟΒΓ). 

Πιο συγκεκριμένα, θα δοθεί ηλεκτρονική σύγχρονη εξ αποστάσεως εξέταση, συνολικής διάρκειας περίπου 2 ωρών, σε σπονδυλωτή μορφή, σύμφωνα με το πρόγραμμα των εξετάσεων της Σχολής

Η ταυτοποίηση των εξεταζομένων θα γίνει με τη χρήση των ηλεκτρονικών κωδικών του ΕΜΠ. 

Περισσότερες πληροφορίες για το format της εξέτασης έχουν σταλεί στα "επίσημα" emails του ΕΜΠ (τύπου el12999@mail.ntua.gr ) σε όλους τους φοιτητές που έχουν εγγραφεί στην Γραμματεία για την επί πτυχίω εξέταση. 

Καλή επιτυχία σε όλους! 

Δημήτρης Φωτάκης