Επί Πτυχίω Εξέταση στο μάθημα "Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα"

 
Picture of Δημήτρης Φωτάκης
Επί Πτυχίω Εξέταση στο μάθημα "Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα"
by Δημήτρης Φωτάκης - Wednesday, 8 July 2020, 9:43 AM
 

Καλησπέρα σε όλους, 

Στάλθηκαν πριν λίγο (εκ νέου) οι οδηγίες και ο κωδικός για την συμμετοχή στην εξέταση του μαθήματος Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα της ΣΗΜΜΥ (7ο εξάμηνο, ροή Λ, υποχρεωτικό) στην επί πτυχίω εξεταστική περίοδο του Ιουνίου 2020, που θα διεξαχθεί την Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2020, στο διάστημα 10:00 - 12:00, σύμφωνα με τον τρόπο εξέτασης Β2γ (βλ. απόφαση της 6ης/2020 συνεδρίασης της Συγκλήτου του ΕΜΠ, 29/5/2020, όπως δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια: ΑΔΑ: ΡΟ8Τ46ΨΖΣ4-ΟΒΓ). 

Υπενθυμίζεται ότι δικαίωμα συμμετοχής στην εξέταση έχουν μόνο οι φοιτητές που έχουν συμπεριληφθεί στην λίστα που έχει εκδώσει η Γραμματεία της Σχολής για την επί πτυχίω εξέταση.

Οι οδηγίες και ο κωδικός έχουν σταλεί στα "επίσημα" emails που έχετε στο ΕΜΠ (email διευθύνσεις τύπου el12999@mail.ntua.gr ) σε όλους τους φοιτητές που έχουν συμπεριληφθεί στην ενημερωμένη λίστα της Γραμματείας για την επί πτυχίω εξέταση. 

Αν δεν έχετε λάβει το σχετικό email σημαίνει είτε ότι δεν έχετε συμπεριληφθεί στην λίστα της Γραμματείας (σε αυτή την περίπτωση πρέπει να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία για να διορθωθεί αυτό) είτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει ακόμη το αντίστοιχο mailbox (σε αυτή την περίπτωση πρέπει να ενεργοποιήσετε τον λογαριασμό σας και να περιμένετε για τις οδηγίες). 

Καλή επιτυχία σε όλους! 

Δημήτρης Φωτάκης