Ανακοινώσεις

Παραδείγματα προγραμματιστικών 2ης σειράς ασκήσεων

 
Picture of Ιάσων Μηλιώνης
Παραδείγματα προγραμματιστικών 2ης σειράς ασκήσεων
by Ιάσων Μηλιώνης - Monday, 9 November 2020, 2:08 PM
 
Παρακάτω παρατίθεται ένα παράδειγμα (διαφορετικό από το ζητούμενο της εκφώνησης) για κάθε μία εκ των προγραμματιστικών ασκήσεων 5 και 8 της 2ης σειράς.

Άσκηση 5:
Για την λευκή τρύπα M=10 σε απόσταση Z=51234577, ο μικρός Ραττατακιανός θα χρειαστεί μόλις 1 "πλεξοδευτερόλεπτο".

Άσκηση 8:
Τα τελευταία 17 ψηφία του 456385735007 ↑↑ 13 είναι 39749152764317343.

Εκ μέρους των βοηθών του μαθήματος.