Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα - Εξέταση Τρίτης 16/2, 15:00 - 18:00

 
Picture of Δημήτρης Φωτάκης
Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα - Εξέταση Τρίτης 16/2, 15:00 - 18:00
by Δημήτρης Φωτάκης - Saturday, 13 February 2021, 1:20 PM
 

Και κάποιες επιπλέον πληροφορίες για το WebEx meeting της εξέτασης, στην περίπτωση που σας χρειαστούν. 

WebEx Meeting Information

Meeting link:    https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m3f5bad6fa9887e0ca0570e1d3766b9f7 

Meeting number:    121 125 8994
Password:               Z5Pmrr5MJF8
Host key:                 680399