Προηγμένα Θέματα Αλγορίθμων - Εξέταση Ιουνίου 2021

 
Picture of Δημήτρης Φωτάκης
Προηγμένα Θέματα Αλγορίθμων - Εξέταση Ιουνίου 2021
by Δημήτρης Φωτάκης - Friday, 11 June 2021, 8:16 PM
 

Καλησπέρα σε όλους, 

Ελλείψει ισχυρών αντιρρήσεων στην πρόταση των διδασκόντων για αλλαγή της ημερομηνίας και του τρόπου εξέτασης του μαθήματος, ανακοινώνουμε ότι η εξέταση και οι παρουσιάσεις για το μάθημα Προηγμένα Θέματα Αλγορίθμων θα γίνουν την Παρασκευή 2/7, 10:00 - 18:00, και την Δευτέρα 5/7, 10:00 – 18:00. 

Όπως εξηγήσαμε, η εξέταση του μαθήματος θα έχει τη μορφή takehome exam που θα συνοδεύεται από σύντομη προφορική εξέταση. Ειδικότερα, τα θέματα θα αποσταλούν με email σε όσους δηλώσουν συμμετοχή στην εξέταση του μαθήματος την Παρασκευή 2/7, στις 10:00. Οι εξεταζόμενοι θα έχουν 2μιση ώρες περίπου να σκεφθούν και να γράψουν τις απαντήσεις τους, τις οποίες θα πρέπει να αναρτήσουν μέχρι τις 12:30 στο moodle του μαθήματος. Στη συνέχεια, θα υπάρχει σύντομη προφορική εξέταση / συζήτηση των απαντήσεων με κάθε εξεταζόμενο.

Για τον καλύτερο προγραμματισμό της εξέτασης και των παρουσιάσεων, παρακαλούνται οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στην εξέταση του μαθήματος να δηλώσουν τη διαθεσιμότητά τους στο παρακάτω doodle μέχρι και την ερχόμενη Δευτέρα 21 Ιουνίου (παρακαλούμε να γράψετε το όνομά σας και τον ΑΜ σας): 

          https://doodle.com/poll/bin7e82i83nmc6gu 

Τα θέματα της εξέτασης θα αποσταλούν (στο ιδρυματικό email) μόνο όσων εκδηλώσουν ενδιαφέρον στο doodle. Όσοι φοιτητές δίνουν Μεταγλωττιστές τη Δευτέρα 5/7, παρακαλούνται να δηλώσουν αδυναμία για το slot Δευτέρα 5/7, 13:00 - 16:00, ώστε να το λάβουμε υπόψη στον προγραμματισμό της εξέτασης.  

Με βάση τις δηλώσεις σας στο doodle, θα καταρτιστεί και θα ανακοινωθεί το αναλυτικό πρόγραμμα των παρουσιάσεων και της συμπληρωματικής προφορικής εξέτασης. 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για ερωτήσεις σε σχέση με την ύλη του μαθήματος ή/και σε σχέση με την εξέταση του μαθήματος στην τρέχουσα εξεταστική περίοδο. 

Δημήτρης Φωτάκης - Άρης Παγουρτζής