Παράταση 3ης σειράς ασκήσεων

 
Picture of Άρης Παγουρτζής
Παράταση 3ης σειράς ασκήσεων
by Άρης Παγουρτζής - Wednesday, 7 July 2021, 3:28 PM
 

Λαμβάνοντας υπ'όψη τον αυξημένο φόρτο λόγω της εξεταστικής, και τα αιτήματα που διατυπώθηκαν, η προθεσμία υποβολής της 3ης σειράς παρατείνεται έως τις 15/7/2021.