Διαλέξεις Τρίτης: 12:45-14:30, Αμφ. 4

 
Picture of Πέτρος Ποτίκας
Διαλέξεις Τρίτης: 12:45-14:30, Αμφ. 4
by Πέτρος Ποτίκας - Tuesday, 18 October 2022, 10:20 AM
 

Κάθε Τρίτη, η διάλεξη θα γίνεται στο Αμφ. 4 αντί για την Αιθ. 7, 12:45-14:30.