Ανάρτηση 2ης σειράς ασκήσεων

 
Φωτογραφία Άρης Παγουρτζής
Ανάρτηση 2ης σειράς ασκήσεων
από Άρης Παγουρτζής - Thursday, 6 April 2023, 10:17 PM
 

Αναρτήθηκε (και επισυνάπτεται) η 2η σειρά ασκήσεων, με προθεσμία 3 Δεκεμβρίου 2022.

Καλή επιτυχία!

(Επεξεργασμένο από Παναγιώτης Γροντάς - αρχική υποβολή Friday, 11 November 2022, 6:24 PM)

(Επεξεργασμένο από Πέτρος Ποτίκας - αρχική υποβολή Saturday, 12 November 2022, 5:14 PM)