Επιλογή θέματος εργασίας (project)

 
Picture of Παναγιώτης Γροντάς
Επιλογή θέματος εργασίας (project)
by Παναγιώτης Γροντάς - Sunday, 4 December 2022, 7:27 PM
 

Καλησπέρα,

Τα διαθέσιμα θέματα για την εργασία (project) του μαθήματος βρίσκονται στο συνδεσμο:

https://docs.google.com/document/d/1TBupAI2AbC82NrRkmPGgBjyN5e4GQYXK6zouwX9kKfA/edit?usp=sharing

Η εργασία θα περιλαμβάνει σύντομη αναφορά (ενδεικτικά 5-10 σελίδες) και σύντομη παρουσίαση (ενδεικτικά 10-15 slides).

Επιλέγετε θέμα γράφοντας τα ονόματά σας δίπλα στο θέμα που επιθυμείτε με χρήση σχολίων. Οι εργασίες θα πρέπει να γίνουν σε ομάδες των 2 ατόμων, ή μετά από συνεννόηση με τους διδάσκοντες, ατομικά. 

Επίσης η εργασία πρέπει να είναι πρωτότυπη: σε οποιαδήποτε χρήση κειμένων αυτούσιων (ή μετάφρασής τους) θα πρέπει να αναφέρεται ρητά η πηγή.

Ενδεχομένως να προστεθούν και κάποια νέα θέματα στη διάρκεια των επόμενων ημερών.

Προθεσμία επιλογής θέματος: 19.12.2022.

Θα βγει νέα ανακοίνωση για την ημερομηνία υποβολής και για την διαδικασία των παρουσιάσεων. 

(Επεξεργασμένο από Πέτρος Ποτίκας - αρχική υποβολή Thursday, 1 December 2022, 7:13 PM)