Αλλαγή αίθουσας εξέτασης

 
Φωτογραφία Άρης Παγουρτζής
Αλλαγή αίθουσας εξέτασης
από Άρης Παγουρτζής - Thursday, 6 April 2023, 10:18 PM
 

Η εξέταση της 23/2/2023 θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα 005 του Ν. Κτ. Ηλεκτρολόγων.

(Επεξεργασμένο από Πέτρος Ποτίκας - αρχική υποβολή Wednesday, 22 February 2023, 2:00 PM)